Artifacts

Instalacja na wystawie PRE-FONIUM w Art&Science,
PSNC Future Labs (03-13/02/23).
W tle film Mikołaja Dziurzyńskiego "Tęsknica"