Stworzenie człowieka

Praca imituje artefakty pochodzące z próby stworzenia człowieka.

Materiał - glina - nawiązuje do mitologii greckiej, chińskiej, babilońskiej, egipskiej, słowiańskiej, a także do Biblii i Koranu. Wszystkie te przekazy mówią o stworzeniu człowieka z gliny.

Kształt podwójnej helisy, jako symbol nauki o człowieku, stanowi kontrast dla mitów i wierzeń.